Wycieczka integracyjna klas pierwszych – Wisła 2017

W dn. 20 - 22 IX 2017 r. odbyła się wycieczka integracyjna klas : 1 TI, 1 MI i 1 EI pod opieką wychowawców klas pierwszych i nauczycieli wspomagających. Mimo deszczowej pogody, uczniowie m.in. spacerowali po centrum Wisły. Najważniejszym punktem programu był udział młodzieży w zajęciach profilaktycznych, które prowadzili szkolni pedagodzy. Uczniowie – w ramach podsumowania zajęć – zaprezentowali bajkę zawierającą morał oraz piosenkę uwzględniającą imiona wszystkich kolegów i koleżanek. Wycieczka – mimo deszczowej aury – pozwoliła wszystkim uczestnikom na efektywny wypoczynek.