Praktyki zawodowe w Tauronie

Firma TAURON Dystrybucja S.A., będąca największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, mając na uwadze społeczną odpowiedzialność biznesu, swój własny rozwój i dbałość o przyszłe kadry, od wielu lat wspiera proces kształcenia zawodowego, szczególnie w szkołach objętych swoim patronatem. Proponuje uczniom możliwość odbycia ciekawych praktyk i staży zawodowych, zdobycie cennego doświadczenia oraz liczne szkolenia i spotkania ze specjalistami, wyjazdy do obiektów energetycznych. Współpraca naszej Szkoły z Firmą TAURON Dystrybucja S.A. w zakresie realizacji praktyk zawodowych uczniów i innych podejmowanych wspólnie działań układa się wzorowo. Praktyki są prowadzone profesjonalnie, również są bardzo wysoko oceniane przez uczniów, gdyż dobrze przygotowują ich do przyszłej pracy.

 

W dniu 22 czerwca bieżącego roku odbyła się kolejna uroczysta Gala, na której przedstawiono wyniki Konkursu Praktykant Roku, wręczono nagrody jego uczestnikom oraz podsumowano roczną współpracę Firmy ze szkołami. Składamy serdecznie podziękowania Panu Marcinowi Ambrożyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Firmy, Panu Krzysztofowi Münzerowi – Kierownikowi Rejonu Chorzów, Panu Andrzejowi Chmielowskiemu – opiekunowi praktyk zawodowych uczniów oraz Pani Katarzynie Kudlek i Pani Katarzynie Grysli za wszystkie działania podejmowane na rzecz naszej Szkoły przez TAURON Dystrybucja S.A.

Dodał: mgr Krystian Biadacz