Podsumowanie praktyk zawodowych w ramach programu ERASMUS+

27 maja br. zakończyliśmy miesięczne praktyki zawodowe w Irlandii. Już zdążyliśmy ochłonąć po podróży, zadomowić się, wymienić wrażeniami z rodzinami i kolegami. Przyszła pora podsumowań i wyciągania wniosków na przyszłość.

Opinie uczestników wyjazdu są bardzo pozytywne. Zarówno pod względem zawodowym jak i osobistym pobyt miesięczny za granicą przyniósł nam wiele ciekawych doświadczeń. Począwszy od poznania kultury Irlandii i mentalności Irlandczyków, ich sposobów zachowania i funkcjonowania w sytuacjach zarówno zawodowych jak i osobistych, poprzez rozwijanie naszych umiejętności językowych po interesujące doświadczenia zawodowe.

 Irlandczycy to bardzo otwarci ludzie, zawsze chętni do pomocy, zainteresowani innymi kulturami i dlatego osobiste kontakty z nimi pozwoliły zdobyć szeroką wiedzę odnośnie realiów panujących w tym kraju, wymienić się doświadczeniami i poglądami na różne tematy. Co za tym idzie bardzo duże korzyści odnieśliśmy na polu posługiwania się językiem angielskim, dawno nieużywane słownictwo wymagało odświeżenia, wzrosła nasza umiejętność rozumienia ze słuchu, a szczególnie intensywnie przećwiczyliśmy używanie języka obcego w sytuacjach życia codziennego.

Innym cennym aspektem wyjazdu było sprawdzenie się w warunkach gdzie wymagana była duża doza samodzielności i zaradności. Nowe środowisko, nieznani ludzie u których mieszkaliśmy oraz różnice kulturowe powodowały, że wielu z nas musiało się zmierzyć z niełatwymi sytuacjami, czasem wykazać się asertywnością, znajomością technik komunikacyjnych czy umiejętnością niesienia innym wsparcia. Każdy z nas radził sobie na miarę swoich możliwości, a zdobyte w ten sposób doświadczenie pozwoliło nam wyciągnąć wnioski co do naszych kompetencji tzw. miękkich. Każdy indywidualnie może zastanowić się jak w tym zakresie dalej się rozwijać i robić postępy.

 

Ze strony zawodowej miesięczna praca w firmach działających na rynku irlandzkim pozwoliła nam przede wszystkim sprawdzić poziom umiejętności i kompetencji zawodowych, zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce, a czasem nawet nauczyć się nowych umiejętności. Mogliśmy zobaczyć jakie panują relacje pomiędzy pracownikami i szefami w firmach naszych praktyk, zobaczyć podejście do klienta w sektorze usługowym oraz przemyśleć kwestie zarządzania czasem pracy. Każde takie doświadczenie pozwala przemyśleć, które elementy są cenne i warto je przenieść na grunt rodzimy, a które zdecydowanie lepiej funkcjonują w naszym kraju. Taka perspektywa pozwala też docenić nasze mocne strony.

Dodatkowo podczas licznych podróży do miejsca pracy, ale też wycieczek turystycznych, każdy z nas dobrze poznał środki komunikacji miejskiej i krajowej co będzie można wykorzystać podczas przyszłych podróży nie tylko do Irlandii. Zawarliśmy też cenne znajomości, które być może rozwiną się w przyszłości. Możemy stwierdzić, że wrażenia z pobytu pozostaną w nas jeszcze na długo, a zdobyte doświadczenie na pewno przyniesie owoce w przyszłości. 

 

Dodała: mgr Agnieszka Mróz