Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

Przyjaciel Szkoły

 

Przyjaciel Szkoły – to honorowy tytuł przyznawany na wniosek uczniów lub nauczycieli osobom, firmom, instytucjom czy organizacjom, których zaangażowanie przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia, poprawy bazy materialnej oraz tworzenia pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku.

Kapituła, w składzie: Dyrektor ZSTiO Nr 3, Przewodniczący Rady Rodziców, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, wnioskuje do Rady Pedagogicznej o przyznanie honorowego tytułu Przyjaciel Szkoły.

Każdy nagrodzony otrzymuje dyplom uznania w czasie uroczystego spotkania.

 

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy