Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

PROJEKTY REALIZOWANE

 W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy projekty unijne:

Projekt Uniwersytet Młodego Dziennikarza – zajęcia dydaktyczne z zakresu dziennikarstwa radiowo-telewizyjnego i e-sportu dla szkół średnich (POWR.03.01.00-00-U084/17), którego pomysłodawcą jest Uniwersytet Śląski, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (EFS, POWER, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) skierowany jest do uczniów klas pierwszych. W wyniku rekrutacji do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 12 uczniów Technikum Mechaniczno – Elektrycznego im. Nikoli Tesli. Wraz z uczniami ze szkół z Katowic, Tychów, Siemianowic oraz Piekar Śląskich będą uczestniczyć  w zajęciach organizowanych  w pracowniach US i prowadzonych przez pracowników naukowych. Celem projektu jest podniesienie kompetencji z zakresu ICT, kształcenie kreatywności, innowacyjności, doskonalenie umiejętności uczenia się oraz pracy zespołowej. Działania w projekcie będą realizowane do 30 czerwca 2020 roku.

PHOTOVOICE.ZSTIO3

 

TAURON

 

Wiedza kapitałem na całe życie.

W grudniu 2011 roku TAURON Polska Energia została właścicielem części grupy Vattenfall. Firma przejęła na siebie wszystkie zobowiązania wynikające z zawartych umów, także tej dotyczącej patronatu nad naszą szkołą. Umowy zawartej pomiędzy Miastem Chorzów reprezentowanym przez Joachima Otte, Krystiana Biadacza - dyrektora ZSTiO Nr 3 i Wiceprezesa Vattenfall Network Services Poland - Tomasza Rodziewicza w dniu 24 lutego 2009 r.

TAURON, realizując swoją strategię i dbając o swoje przyszłe kadry, kontynuuje współpracę z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie. Firma będzie nadal wspierać proces kształcenia zawodowego w obszarze energetyki, proponuje uczniom nie tylko możliwość odbycia ciekawych praktyk zawodowych i zdobycia cennego doświadczenia, ale również liczne szkolenia dotyczące sprawnego funkcjonowania na obecnym rynku pracy, konkursy, panele dyskusyjne połączone z wyjazdami do obiektów energetycznych, a także spotkania ze specjalistami TAURON. Informacje o działaniach Firmy można znaleźć na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

 

Dalszych informacji udzielają:
Joanna Zając Łukasz Zimnoch

Specjalista

ds. Komunikacji Wewnętrznej

Rzecznik Prasowy
Kierownik Działu Komunikacji
Tel.: (+48) 32 303 51 56 Tel.: (+48) 32 303 51 51
   

 

INFORMACJA O REALIZOWANYCH DZIAŁANIACH W RAMACH WSPÓŁPRACY

 

 

 

Przyjaciel Szkoły

 

Przyjaciel Szkoły – to honorowy tytuł przyznawany na wniosek uczniów lub nauczycieli osobom, firmom, instytucjom czy organizacjom, których zaangażowanie przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia, poprawy bazy materialnej oraz tworzenia pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku.

Kapituła, w składzie: Dyrektor ZSTiO Nr 3, Przewodniczący Rady Rodziców, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, wnioskuje do Rady Pedagogicznej o przyznanie honorowego tytułu Przyjaciel Szkoły.

Każdy nagrodzony otrzymuje dyplom uznania w czasie uroczystego spotkania.

 

Zawód - paszport do przyszłości

 

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczynamy realizację projektu prowadzonego przez Wyższą Szkolę Bankową Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt nosi tytuł „Zawód - paszport do przyszłości” i skierowany jest do uczniów klas 1-4 technikum.

W ramach projektu będą się odbywać zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe, jak również przygotowujące do egzaminów maturalnego i zawodowego.

Więcej informacji o realizacji projektu znajdziesz TUTAJ!

Srebrna Szkoła

 

Każdego roku Fundacja Edukacyjna Perspektywy przeprowadza Ogólnopolskie rankingi: Techników i Liceów Ogólnokształcących, których celem jest wskazanie najlepszych szkół w Polsce i danym województwie.

 

10 stycznia 2013 r. ogłoszony został wynik Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. Wyłoniono w nim, według ustalonej metodologii, 500 najlepszych liceów i 250 techników z całej Polski. W rankingu znalazły się również szkoły z Chorzowa.

W zestawieniu ogólnopolskim na 87. miejscu znalazło się Technikum Mechaniczno-Elektryczne wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 3.

W rankingu wojewódzkim nasze Technikum znalazło się na 13. miejscu. Wyniki rankingu zostały opublikowane w miesięczniku Perspektywy oraz dzienniku Rzeczpospolita, znajdują się także na stronie internetowej Fundacji.

 

Dnia 10 stycznia 2017 roku w auli Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła listę najlepszych liceów i techników w Polsce. Była to już XIX edycja rankingu szkół ponadgimnazjalnych. W zestawieniu Perspektyw na miejscu 233 listy ogólnopolskiej i 39 listy wojewódzkiej znalazło się nasze Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli, które zostało nagrodzone BRĄZOWĄ TARCZĄ dla wyróżniających się szkół. Do powtórzenia sukcesu z 2013 roku, kiedy otrzymaliśmy SREBRNĄ TARCZĘ, zabrakło 1,1 pkt.

 

To nasz wspólny sukces!!! GRATULUJEMY!!!

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy