Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

TAURON - DYSTRYBUCJA

TAURON Dystrybucja jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Odpowiada za rozwój, eksploatację i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. W naszej szkole wspiera proces kształcenia zawodowego w obszarze energetyki.  Proponuje uczniom zdobycie cennego doświadczenia podczas praktyk zawodowych i udział w Konkursie „Praktykant Roku TAURON Dystrybucja”. Oferuje również panele dyskusyjne połączone z wyjazdami do obiektów energetycznych, a także spotkania ze specjalistami - energetykami.

Przyjaciel Szkoły

 

Przyjaciel Szkoły – to honorowy tytuł przyznawany na wniosek uczniów lub nauczycieli osobom, firmom, instytucjom czy organizacjom, których zaangażowanie przyczyniło się do podniesienia jakości kształcenia, poprawy bazy materialnej oraz tworzenia pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku.

Kapituła, w składzie: Dyrektor ZSTiO Nr 3, Przewodniczący Rady Rodziców, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego, wnioskuje do Rady Pedagogicznej o przyznanie honorowego tytułu Przyjaciel Szkoły.

Każdy nagrodzony otrzymuje dyplom uznania w czasie uroczystego spotkania.

 

PHOTOVOICE.ZSTIO3

 

Zawód - paszport do przyszłości

 

W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczynamy realizację projektu prowadzonego przez Wyższą Szkolę Bankową Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt nosi tytuł „Zawód - paszport do przyszłości” i skierowany jest do uczniów klas 1-4 technikum.

W ramach projektu będą się odbywać zajęcia wyrównawcze, zajęcia dodatkowe, jak również przygotowujące do egzaminów maturalnego i zawodowego.

Więcej informacji o realizacji projektu znajdziesz TUTAJ!

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy