Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

Szkoła pozytywnego wyboru

 • TECHNIKUM MECHANICZNO – ELEKTRYCZNE IM. NIKOLI TESLI W CHORZOWIE SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU

Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia, praktyczne przygotowanie uczniów do pracy zawodowej lub studiów wyższych, podniesienie poziomu przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy i ich umiejętności kreowania przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Uczniowie stają się pracownikami poszukiwanymi przez pracodawców. W ramach projektu będą realizowane zajęcia wyrównawcze, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, zajęcia w kołach zainteresowań, zajęcia przygotowujące egzaminów zawodowych, staże i kursy doskonalące, wyjazdy do przedsiębiorstw i spotkania z pracodawcami, warsztaty z doradztwa zawodowego, szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych, specjalistyczne kursy zawodowe dające dodatkowe uprawnienia zawodowe, takie jak SEP i SCADA, oraz kurs prawa jazdy kategorii B. W ramach projektu Szkoła pozyska nowoczesne wyposażenie stanowiska dydaktycznego i zestawy przyrządów pomiarowych dla mechatroników i elektryków.

 

Wartość projektu: 603 146,69 zł

Dofinansowanie projektu: 572 989,36 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 512 674,69 zł oraz z dotacji celowej budżetu krajowego 60 314,67 zł.

 

Technikum Mechaniczno – Elektryczne im. Nikoli Tesli szkołą pozytywnego wyboru to tytuł kolejnego projektu unijnego realizowanego w naszej Szkole w latach 2016 – 2018. Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, zaś jego budżet wynosi ponad 600 tyś.

Głównym celem projektu jest poszerzenie oraz uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów oczekiwanych na rynku pracy, lepsze dopasowywanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z lokalnymi pracodawcami.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania:

1. Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminów zawodowych.

2. Zajęcia z przedmiotów zawodowych dla zainteresowanych.

3. Zajęcia z języka angielskiego zawodowego.

4. Zewnętrzne kursy kwalifikacyjne: SEP, SCADA, prawo jazdy kat. B.

5. Dodatkowe zajęcia dla uczniów we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym: spotkania z praktykami zawodu, wizyty u przedsiębiorców, udział w Festiwalu przedsiębiorczości WSB.

6. Wakacyjne staże zawodowe.

7. Wyposażenie pracowni zawodowych w TME.

 

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie otrzymują dodatkowe możliwości rozwoju, a Szkoła wzbogaci się o nowe wyposażenie pracowni zawodowych: elektrycznej i mechatronicznej.

Po przeprowadzeniu rekrutacji do projektu rozpoczęły się zajęcia prowadzone przez naszych nauczycieli. Opracowany został także harmonogram wyjazdowych spotkań z pracodawcami. W najbliższym czasie czeka nas rekrutacja na kursy kwalifikacyjne – SEP, SCADA oraz prawo jazdy, by uczniowie klas maturalnych mieli szansę wziąć w nich udział.

 

MONUMENT of FRIENDSHIP 2017/2018

PROJEKT MONUMENT of FRIENDSHIP

Międzynarodowy projekt Monument of Friendship  będzie realizowany w roku szkolnym 2017/2018 w ramach programu Erasmus + na lata 2014-2020działanie: Program Partnerstwa strategiczne, Akcja Partnerstwa strategiczne współpraca szkół (termin realizacji: 1.09.2017-31.08.2018).

Projekt Monument of Friendship,  czyli Pomnik przyjaźni jest wspólnym projektem dwóch szkół – Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie i Friedrich - Dessauer - Schule w niemieckim Limburgu. W projekcie zorientowanym na działanie będzie uczestniczyła grupa około 50 uczniów i nauczycieli z Niemiec i Polski.

Działania projektowe obejmują przygotowanie monumentu przedstawiającego dwie postaci, podające sobie dłonie na znak przyjaźni. Pomnik zbudowany ze stali, sterowany smartfonem, będzie symbolizował połączenie przeszłości z przyszłością, a także tradycji z nowoczesnością. Użycie innowacyjnych technologii umożliwi uczniom bezpośredni kontakt z najnowocześniejszymi zdobyczami techniki. Pozwoli im sprawdzić zdobytą wiedzę teoretyczną oraz, co ważniejsze, możliwość jej zastosowania w praktyce.

Główne cele projektu to: rozwinięcie kompetencji językowych uczestników, podniesienie szans na globalnym rynku pracy, jak również podwyższenie gotowości do mobilności  w zjednoczonej Europie.

Do tej pory grupa niemieckich nauczycieli dwukrotnie odwiedziła naszą Szkołę w czasie tak zwanych spotkań roboczych. Były one poświęcone przygotowaniu wniosku do Narodowej Agencji programu Erasmus +  oraz opracowaniu planu działań projektowych.

W dniach 26.11-01.12.2017 r. odbędzie się spotkanie uczniów i nauczycieli obu szkół w siedzibie ZSTiO Nr 3. Zostanie opracowanych kilka propozycji projektu posągu, a następnie wybrany najlepszy z nich. Na kolejnym spotkaniu, w maju 2018 roku w Limburgu, posąg zostanie wykonany przez uczniów i ich opiekunów, a następnie umieszczony na dziedzińcu niemieckiej szkoły. Powstanie także miniatura pomnika, która stanie  na terenie naszej Szkoły.

Sport

 

BAZA SPORTOWA NASZEJ SZKOŁY:

Teren przyszkolny

 • nowoczesne boisko wielofunkcyjne

 

 • bieżnia LA o dł. 100 m
 • skocznia do skoku w dal

 

 Obiekty w budynku szkolnym

 • sala gimnastyczna / aula o wym. 23 x 12 m

 

 • salka do aerobicu/jogi

 

 • salka - siłownia z atlasem, rowerkami itp.

 

 

 

 

Zapraszamy na zajęcia pozalekcyjne!!!

 • Poniedziałek: Koszykówka chłopców, g. 18:00
 • Środa: Koszykówka dziewczyn 15:30-16:15
 • Piątek: Siatkówka dziewczyn i chłopców 16:00-18:00

 

 

 

 

Pedagog szkolny

 

Kochana Młodzieży i Szanowni Rodzice!

 

         Już w szkole podstawowej i gimnazjum mieliście pewnie okazję zapoznać się z pracą pedagoga szkolnego. Wprawdzie nie wiemy, jakie są Wasze doświadczenia w relacji z osobami na tym stanowisku. My jednak chcielibyśmy tu krótko zaprezentować nasz warsztat pracy. Być może pozwoli to Wam - uczniom i Wam – rodzicom na łatwiejsze podjęcie decyzji o skorzystaniu z naszego wsparcia. Specyfika naszej pracy różni się od pracy w szkole podstawowej czy gimnazjalnej. Różnice wynikają z wieku uczniów, a więc nieco innych problemów. Musimy pamiętać, że duży wpływ wywiera niejako automatycznie dokonana zmiana środowiska. Właśnie w tym wieku potrzeba przynależności do jakiejś grupy skłania niejednego młodego człowieka do podejmowania zachowań dotychczas obcych lub nieaprobowanych. Pragnienie bycia akceptowanym przez nową grupę, czasem chęć dominacji inspiruje do działań diametralnie innych od dotychczasowych. Strach powiedzieć, ale dziś o przyszłości młodego człowieka często decyduje ulica, melanż dzielnicy czy osiedla. Młodzieżowa „rozkminka” typuje „miejscówki” do „zajefajnego”, ”odjechanego”, „odkręconego”, „odklejonego”, „zajawionego” stylu doznawania świata. Właśnie ta grupa młodzieży jest najbardziej narażona na podejmowanie kontaktów ze środkami odurzającymi, które nie zawsze kończą się na etapie próby. Dlatego też, co roku dla uczniów wszystkich klas pierwszych organizujemy w szkole zajęcia z profilaktyki uzależnień pt.: "Narkotyki- Droga – Dokąd?". Organizujemy warsztaty na temat – skutków uzależniającego wpływu pornografii na rozwój i życie młodego człowieka, oglądamy z młodzieżą spektakle teatralne, wyjeżdżam na wycieczki, przygotowujemy również wspólnie spektakle teatralne. Pomagając w aklimatyzacji w nowym środowisku, jesteśmy organizatorem warsztatów integracyjnych, które najczęściej organizowane są podczas wycieczek integracyjnych dla klas pierwszych. W ramach swojej pracy organizujemy też wyjazdy młodzieży w małych grupach, na których uczymy młodzież różnych technik negocjacyjnych i mediacyjnych, zachowań asertywnych oraz umiejętności radzenia sobie z stresem, gniewem i złością. Dziś dialog wśród młodych ludzi przypomina ciąg szyfrów, często niezrozumiałych dla starszego pokolenia typu: „nara”, „okejka”, „w porzo”, itp. Albo też, jest zbiorem wulgaryzmów, w którym wystarczy użyć jednego słowa by się porozumieć. Można przecież „za...”, „wy…”, „roz…”, „o…” itp. Musimy jednak powiedzieć, że mimo tej bylejakości w porozumiewaniu się, młodzież bardzo silnie akcentuje potrzebę dialogu, dyskutowania na różne tematy począwszy od problemów szkolnych, edukacyjnych i rodzinnych, a na sensie życia kończąc. Dlatego bardzo chętnie z nimi rozmawiamy, starając się im pomóc w rozwiązywaniu ich problemów. Musimy pamiętać, że wiek, w którym znajduje się młodzież szkoły ponadgimnazjalnej jest okresem intensywnych zmian w sferze biologicznej, rodzinnej i społecznej. Jest okresem kryzysu tożsamości, poszukiwaniem odpowiedzi na ważne życiowe pytania, takie jak "Kim jestem?", "Jakie jest moje miejsce wśród ludzi?". Praca pedagoga to też praca z rodzicami, którzy nierzadko potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Ale to także pedagogizacje rodziców, czyli warsztaty i szkolenia na temat współczesnych zagrożeń dotyczących dzieci i młodzieży, na które serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. Na zakończenie pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych do współpracy z nami.

Robert Gierek i Agnieszka Mróz

 

Agnieszka Mróz  (pok. 201 I p.)

Poniedziałek: 900-1400

Wtorek: 800-1300 

Środa: 1000-1200

Czwartek: 1100-1400

Piątek: 800-1300

 

 

 

Biblioteka szkolna

 

           

 

 

Godziny otwarcia biblioteki:

 • poniedziałek: 8.00 - 14.00
 • wtorek: 9.00 - 15.00
 • środa: 8.00 - 14.00
 • czwartek: 9.00 - 15.00
 • piątek: 8.00 - 14.00

Dodatkowa pomoc biblioteczna dla uczniów w każdą środę od 14.00 do 14.45.

Po kliknięciu w poniższy obrazek zostaniesz przekierowany do programu MOL Optivum, w którym znajduje się spis wszystkich książek dostępnych w szkolnej Bibliotece. ABY MÓC SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU MUSISZ KORZYSTAĆ ZE SZKOLNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ!!

 

KLIKNIJ I ZOBACZ NOWOŚCI W NASZEJ BIBLIOTECE

 

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy