Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

Informacje o szkole

Szkołę powołano do życia 2 marca 1945 roku. Po kolejnych zmianach siedzib, w 1952 roku młodzież i nauczyciele przenieśli się do nowego budynku przy ulicy Stefana Batorego 37, który jest położony w centrum chorzowskiej dzielnicy Batory. Kilkakrotnie zmieniała się także nazwa Szkoły, najdłużej funkcjonowała jako Technikum Mechaniczno-Elektryczne.

Od września 2002 roku szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3, który tworzą:
V  Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Mechaniczno - Elektryczne.

Nasz Zespół Szkół mieści się w przestronnym, dobrze utrzymanym budynku. We wszystkich salach lekcyjnych są zainstalowane komputery z dostępem do Internetu, tablice interaktywne lub projektory. Pracownie informatyczne są wyposażone w komputery firm Dell i Apple Inc. Pracownie specjalistyczne – elektrotechniki i elektroniki oraz mechatroniki – posiadają najnowocześniejszą aparaturę pomiarową firm Festo i Encon oraz zestawy do wykonywania ćwiczeń. Posiadamy także pracownie: fizyczną, biologiczno-chemiczną, historyczną, geograficzną, językowe oraz bibliotekę z czytelnią internetową. Baza sportowa Zespołu to boisko i sala gimnastyczna z nawierzchniami nowego typu oraz sala do aerobiku wraz z siłownią. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli zapewnia uczniom możliwość rozwijania własnych zainteresowań oraz dobre przygotowanie do podjęcia dalszej nauki na uczelniach wyższych lub pracy zawodowej. Uzyskaliśmy Certyfikaty Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”, „Srebrna Szkoła” oraz „Szkoła bezpiecznego Internetu”.

W dniu Jubileuszu 60 – lecia szkoły, 15 czerwca 2013 r., V Liceum Ogólnokształcącemu oraz Technikum Mechaniczno – Elektrycznemu zostało nadane imię Nikoli Tesli. Uroczystego odsłonięcia portretu Patrona, wybitnego serbskiego naukowca, dokonali: Pan Andrzej Kotala - Prezydent Miasta, a jednocześnie absolwent Szkoły oraz reprezentujący ambasadora Republiki Serbii w Polsce J.E. Radojko Bogojevića, Konsul Pan Michail Petkowski.

Obecnie prowadzimy kształcenie w dwóch typach szkół:

 • V Liceum Ogólnokształcącym im. Nikoli Tesli w profilach:
  • prawniczym z rozszerzeniem języka polskiego i historii oraz rozszerzeniem języka obcego – do wyboru język angielski, niemiecki, włoski i przedmiotami uzupełniającymi – elementy prawa, przyroda;
  • biotechnologicznym z rozszerzeniem biologii i geografii oraz rozszerzeniem języka obcego – do wyboru język angielski, niemiecki lub włoski i przedmiotami uzupełniającymi – wstęp do biotechnologii, historia i społeczeństwo;
  • językowym (od roku szkolnego 2014/2015) z rozszerzeniem języka angielskiego i geografii
   z elementami geografii turystyki oraz rozszerzeniem drugiego języka obcego – do wyboru język niemiecki albo język włoski i przedmiotami uzupełniającymi – historia i społeczeństwo i ekonomia
   w praktyce.

Programy nauczania przedmiotów – elementy prawa, wstęp do biotechnologii, historia w zakresie rozszerzonym – zostały opracowane oraz są realizowane we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji, a także z Wydziałem Biologii
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Rozszerzony program historii jest nauczany ze szczególnym uwzględnieniem historii prawodawstwa; w programach rozszerzonych geografii uwzględnia się treści z ekologii oraz geografii turystyki;
w programie rozszerzonym biologii - zagadnienia przygotowujące do realizacji przedmiotu wstęp do biotechnologii. Absolwenci Liceum będą mogli podejmować studia wyższe szczególnie na kierunkach: prawo, administracja, historia, politologia, socjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, przedsiębiorczość, biologia, geografia, biotechnologia, kierunki medyczne, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, turystyka, dietetyka, fizykoterapia, wychowanie fizyczne, filologia angielska, germańska, romańska, turystyka, zarządzanie w rekreacji i turystyce, hotelarstwo.

Absolwenci Technikum w poszczególnych zawodach mogą uzyskać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym klasyfikacji szkolnictwa zawodowego oraz będą mogli podejmować studia wyższe lub rozpocząć własną działalność gospodarczą:

 • w zawodzie technik elektryk znajdą zatrudnienie w zakładach systemu elektroenergetycznego (elektrownie, sieci elektroenergetyczne, zakłady energetyczne) oraz w komórkach utrzymania ruchu elektrycznego przedsiębiorstw przemysłowych;
 • w zawodzie technik mechatronik znajdą zatrudnienie w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach produkcyjnych i remontowych oraz przy obsłudze urządzeń elektrohydraulicznych
  i pneumatycznych;
 • w zawodzie technik informatyk znajdą zatrudnienie w ośrodkach obliczeniowych, firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmach administrujących sieciami komputerowymi, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa.

 Nasze Technikum uzyskało tytuł „Srebrna Szkoła 2013”; w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2013 zajęło 87 miejsce oraz 13 miejsce w województwie śląskim.

Współpracujemy z:

 • Uniwersytetem Śląskim, szczególnie z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska, Wydziałem Prawa
  i Administracji oraz Wydziałem Filologicznym,
 • Politechniką Śląską, głównie z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym; organizujemy spotkania w zakresie orientacji zawodowej także z przedstawicielami innych wydziałów,
 • Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w zakresie przygotowania do prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej,
 • Wyższą Szkołą Mechatroniki w Katowicach w zakresie wsparcia merytorycznego.

 Zrealizowane projekty:

 • „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych – cz. II”,
 • „Pracownia Mechatroniki w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie”,
 • „Pracownie komputerowe dla szkół”,
 • „Partnerzy w nauce” z Uniwersytetem Śląskim,
 • „Firma symulacyjna – rzeczywiste kompetencje” z Górnośląską Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości,
 • „Akademia Kluczowych Kompetencji” z firmą BUSINESS CENTER,
 • „Czwarta władza z klasą” z Wyższą Szkołą Europejską w Krakowie,
 • „Szkoła z Gallopem” z Wyższą Szkołą Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach,
 • „Zawód – paszport do przyszłości” z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu.

 W ramach współpracy z miastem partnerskim Chorzowa – Termoli (Włochy) organizujemy corocznie dla uczniów  tygodniowe wyjazdy językowe do Włoch. Rozpoczęliśmy współpracę z serbską Szkołą Techniczną z Sremskiej Mitrovicy.

 W szkole panuje bardzo dobra atmosfera, która sprawia, że wielu absolwentów decyduje się na kształcenie u nas również swoich dzieci. Wieloletnie badania ankietowe wśród uczniów i rodziców wskazują na wysokie poczucie bezpieczeństwa, jakie zapewniamy młodym ludziom przebywającym w murach naszej Szkoły. Tradycją Szkoły jest prowadzenie klas usportowionych. Wypracowane formy współpracy z chorzowskimi klubami sportowymi: „Ruch Chorzów S.A.” (piłka nożna) i UKS OCZKO CHORZÓW (siatkówka chłopców) pozwalają uczniom rozwijać talenty sportowe, czego potwierdzeniem są kariery naszych absolwentów, wśród których są medaliści letnich igrzysk olimpijskich – Jan Benigier, Zygmunt Maszczyk, Dariusz Gęsior, trener drużyny narodowej – Antoni Piechniczek oraz aż 31 mistrzów Polski
w dyscyplinach – piłka nożna, piłka ręczna, szermierka, akrobatyka sportowa, boks. Proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: Koło Miłośników Języka i Kultury Włoskiej, Koło Naukowe im. Kurta Aldera,  Koło Geopolityczne, kółko matematyczne, konwersacje z języka angielskiego, warsztaty pisania wypracowań, szkolne kino ULTIMA THULE, kółko muzyczne, Szkolne Koło RTV, kółko rowerowe, kółko miłośników elektroniki, Szkolne Koło Sportowe (piłka siatkowa, koszykowa, pływanie), sekcja siatkówki chłopców prowadzona we współpracy z UKS „Oczko”, grupa wolontariatu (współpracująca ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny - organizatorzy corocznego sztabu WOŚP), zajęcia dodatkowe
z wybranych przedmiotów dla uczniów zdolnych i wymagających wsparcia, dodatkowe zajęcia dla uczniów klas maturalnych. Uczniowie mają również możliwość działania w szkolnym radiowęźle „O(H)MY” oraz prezentowania swoich talentów dziennikarskich w TeslaVision ZSTiO3.

Jesteśmy szkołą z przyszłością!

 

 

 

 

 
 

partnerzy