Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3

 
 
 
 

partnerzy

zobacz wszystkich partnerów ➦
 
 

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

W dniu 19 kwietnia 2012 r. odbyło się spotkanie Dyrektora Szkoły, Pana Krystiana Biadacza z Panią Profesor Teresą Dukiet – Nagórską, kierownikiem katedry Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie spotkania zostały przyjęte merytoryczne założenia dla dwóch programów autorskich dla klasy LO o profilu prawnym: „Historia ze szczególnym uwzględnieniem historii prawa” oraz „Elementy prawa”. W ramach pierwszego z w/w programów uczniowie nie tylko będą rozpatrywać rozszerzone zagadnienia z historii powszechnej, ale również będą mieli okazję poddać analizie bogatą ewolucję myśli prawno-ustrojowej od starożytności począwszy na czasach najnowszych skończywszy. Drugi, specjalistyczny program, stwarza uczniom niepowtarzalną okazję do zgłębiania zagadnień z czterech dziedzin prawa: cywilnego (w tym: prawo rodzinne i prawo spadkowe), karnego, administracyjnego i konstytucyjnego. Opcjonalnie istnieje też możliwość uwzględniania zagadnień prawa medycznego. Szkole zajęcia dydaktyczne w ramach programu „Elementy prawa” zostaną ponadto wzbogacone o ćwiczenia na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, prowadzone przez pracowników naukowych tego wydziału. Będą to m.in. ćwiczenia w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym.

 

Dnia 17 grudnia 2013 r. dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego prof. Rafał Molencki oraz dyrektor ZSTiO Nr 3 mgr Krystian Biadacz podpisali list intencyjny, na mocy którego klasa językowa V Liceum Ogólnokształcącego im. N. Tesli od roku szkolnego 2013/2014 zostanie objęta patronatem Wydziału. Pan Dziekan zadeklarował wsparcie merytoryczne przy modyfikowaniu treści programów nauczania języków obcych, umożliwienie uczniom udziału w zajęciach akademickich i działaniach podejmowanych przez pracowników naukowych i studentów Wydziału. Dyrektor zobowiązał się do promowania wśród uczniów przedsięwzięć organizowanych przez Wydział Filologiczny oraz studiów na Wydziale, umożliwienia studentom realizacji praktyk pedagogicznych w Zespole i prowadzenia przez pracowników i studentów Wydziału badań naukowych wśród uczniów oraz nauczycieli Zespołu. Wydział Filologiczny jest trzecim, po Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska i Wydziale Prawa i Administracji, z którym Szkoła nawiązała współpracę w celu wsparcia procesu kształcenia uczniów w V Liceum Ogólnokształcącym im Nikoli Tesli w naszym Zespole.

 

 

 

 

 

 
 

partnerzy