Podsumowanie I części projektu Erasmus+

Dnia 9 listopada 2016 r. odbyło się podsumowanie pierwszej edycji projektu Wysokie kwalifikacje drogą do sukcesu, realizowanego w ramach projektu PO WER (Program Operacyjny – Wiedza, Edukacja, Rozwój)  Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, programu Erasmus+.

W czasie spotkania podsumowano wszystkie działania, dokonano ewaluacji oraz sformułowano rekomendacje, które zostaną wykorzystane w czasie realizacji drugiej edycji programu. W czasie eventu uczniowie – beneficjenci przedstawili w formie prezentacji informacje i swoje wrażenia z pobytu na praktykach w Mallow i Cork w Irlandii zorganizowanych przez firmę Your International Training. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że praktyki przyczyniły się do zwiększenia wiedzy i umiejętności zawodowych i językowych. Uczniowie otrzymali certyfikaty językowe i dokument potwierdzający odbycie praktyki - Europass Mobilność.

Szkolny event został wpisany na listę oficjalnych imprez organizowanych przez Brukselę w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.