Czy byłbyś dobrym inżynierem?

Dziewiąta edycja Konkursu „Czy byłbyś dobrym inżynierem?” odbyła się 23. września 2016 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W Konkursie, który patronatem objął JM Rektor Politechniki Śląskiej Prof. Arkadiusz Mężyk, wzięło udział 20 drużyn reprezentujących szkoły województwa śląskiego, a wśród nich Tesla Team (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie) w składzie

:

Rywalizowano o atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ponad 11 000 zł oraz dla drużyn z miejsc I-III także o 30 punktów preferencyjnych do postępowania rekrutacyjnego na Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki.

Nad przebiegiem konkursu czuwało Jury, w którym zasiedli:

Uczestnicy rywalizowali w czterech rundach tematycznych:

W każdej rundzie zadanych zostało 5 pytań: dwa pytania zamknięte, pytanie eksperta oraz zagadka. Pomiędzy rundami przeprowadzone zostały trzy konkurencje praktyczne, badające zmysł przestrzenny, zdolność szacowania wyniku beż użycia kalkulatora oraz umiejętności konstrukcyjne.

Po trzech godzinach zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców oraz ustalono kolejność pozostałych ekip. Nasza drużyna TESLA TEAM zajęła ostatecznie 7 miejsce.

Gratulujemy!

Dodał: mgr inż. A. Mucha