Tyle było dni…Pożegnanie klas maturalnych

29 IV 2016 r. pożegnaliśmy klasy maturalne (3 La/b, 4 E/I, 4 Mi, 4Ti). W akademii tak szczególnej i wyjątkowej wzięli udział Dyrekcja Szkoły, grono pedagogiczne, zaproszeni goście, uczniowie klas drugich liceum i trzecich Technikum, a przede wszystkim tegoroczni absolwenci.

 

Uroczystość rozpoczęto od przekazania młodszym koleżankom i kolegom Sztandaru Szkoły. Podziękowano uczniom Technikum: D. Grajewskiemu, D. Krakowczykowi, M. Swobodzie oraz J. Beresiowi za godne reprezentowanie Szkoły w trakcie uroczystości szkolnych i miejskich. Jednocześnie powołano nowych uczniów do pełnienia tej zaszczytnej funkcji: M. Marny, J. Krężela i B. Wabnica.

Pan Dyrektor mgr K. Biadacz, witając Wszystkich zgromadzonych, wręczył nagrody i złożył gratulacje uczniom wyróżniającym się na polu nauki jak i w innych dziedzinach tj. sport czy praca na rzecz szkoły. Szczególnie podziękował Piotrowi Nowakowi, uczniowi klasy 4 Ei, za wyjątkową pracę na rzecz społeczności szkolnej. Dyrektor pogratulował Rodzicom uczniów, którzy otrzymali świadectwo  z wyróżnieniem. Podziękował również tym Rodzicom, którzy poświęcili wiele prywatnego czasu na pracę w Radzie Rodziców.

W imieniu klas maturalnych,  Dyrekcji jak i gronu pedagogicznemu, podziękowała za owocną współpracę  uczennica klasy 3 Lab, Ż. Pająk. Nauczycielom wręczono drobne upominki. Głos zabrała również przewodnicząca Samorządu Szkolnego, F. Wideł.

Część artystyczną przygotowały klasy 2 Lab i 3 Ti przy współpracy z mgr O. Hobą i mgr M. Pasich. Prowadzący uroczystość D. Gwara i A. Ehrens, posługując się metaforą drzwi, wprowadzili nas w atmosferę pożegnania: Wszystko ma swój początek i koniec, a każda chwila znika tak szybko, że (…) przemija, zanim zdążymy ją powspominać.(…) Pragniemy, abyście dzisiejszy dzień zapamiętali jako pierwsze zamknięte i otwarte drzwi…Wspomnieniem tego, co minęło, była scenka pół żartem pół serio obrazująca lekcję języka polskiego.

Gościnnie podczas akademii wystąpił zespół muzyczny w składzie: O. Bulowska, M. Nita, K. Kozera i P. Krakowska. Serdecznie dziękujemy.

Dodała: mgr Olga Hoba